Производство на Опаковки от Хартия, Картон, Велпапе и Синтетични Материали

Картонени Опаковки по FEFCO(технически стандарти за опаковки)

Пликове и Джобове

Кашони и Транспортни Опаковки

Етикети, Тагове и Стикери

Подложки и Вложки

Материали за Архивиране

Кутии за книги с лепенка

Директен Маркетинг

Пощенски и Рекламни Пликове и Торби

Стелажи, Пана и Дисплеи

Луксозни кутии

Опаковки и Менюта за Заведения

Промоционални Опаковки

Метализирани Опаковки

Каталози и Брошури

Кутии и Опаковки Според Приложението им

Формуляри и Бланки

Листовки и Брошури

Картонени Тарелки и Чинии

Бели Опаковки

Печат на Опаковки

Производство на Опаковки 

Кратко описание на фирмата, дейността и продуктите

Поликарт, производител на хартиени, картонени опаковки, велпапе и пластмаса, найлонови и полиетиленови опаковки, polycart, packaging, envelopes, estimation

За Поликарт ООД

Кратка информация за фирмата и продуктите

Фирма Поликарт ООД, гр. Костинрод е производител на опаковки от хартия, картон, мукава, велпапе, пластмаса, фолиа и други синтетични материали, съсредоточена върху хранителната, фармацевтичната и козметичната индустрия, като също така можем да предоставим опаковки на конкурентни цени за производителите на уреди и части, големите потребители на канцеларски консумативи и рекламни материали. Фирмата е с голям опит в обработката на различни материали, като се стремим да предложим решение на най-добрата цена на пазара в България и заобикалящите ни страни – Румъния, Гърция и Сърбия.


Тази фирмена страница е нашата платформа ЕФИ Радиус за информация и доставка на опаковки, като се стремим да бъдем максимално изчерпателни и кратки, в същото време да предоставим точна информация за спецификациите на предлаганите от нас продукти и конкурентни цени.


За повече информация за фирмата, нашата история и дейност, можете да посетите нашата информационна страница на фирмата - www.polycart.info, където можете да прочетете повече за нашата насоченост на пазара, материалите с които работим и нашите партньори в опаковъчният сектор от България, Румъния и Гърция.

Фирмата е член на национално представените работодателски организации в страната, както и на международни асоциации за опаковки, пликове, печатни технологии и опаковъчна техника, връзки към които можете да намерите в менюто долу в дясно.

Имаме сертификати за качество ISO9001, околна среда и рециклиране ISO14001 и енергийна ефрективност ISO 50001


„ПОЛИКАРТ“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


Костинброд, 4 септември 2020 г.


„ПОЛИКАРТ“ ООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-12044-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

С изпълнението на проекта ще се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ще се осигури стабилност на работните места.

Общият бюджет на проекта е на стойност 10 000 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 8 500 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 1 500 лв. са национално финансиране.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 4 декември 2020г.


Прессъобщение - линк


https://www.eufunds.bg/bg
“Този документ е създаден с финансовата подкрепана Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПОЛИКАРТ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“